Raději transgenní stejk nebo masokostní biořízek ?

pátek 21. září 2012 12:59

  Věru těžká volba, ale možná již v blízké budoucnosti budou nevegetariáni před ni reálně postaveni. A to nejen u našich polských sousedů, ale v celé Evropě.

     „ Jsme tím co jíme ?“ uvažoval dnes ráno na „Dvojce“ tuším v pořadu „Čaj pro dva“  můj oblíbený spisovatel Pavel Kosatík … A letmo komentoval dominantní roli různých potravinářských řetězců v určování toho, co přijde na náš stůl a desetiletí „éček“, jimiž nás tito zásobovatelé  krmí  - a  marný sentiment po kuchyních našich babiček.  

Ale – zlatá éčka V dnešní ranní poště jsem mj. našel informaci od kolegy, pana profesora Káše z ČVUT. O tom, jak Polsko možná od roku 2016 povolí využívaní transgenní (GMO) sojové moučky ve své konvenční  živočišné výrobě …Převzatou z webových stránek, které možná mnozí čtenáři také znají – tedy www.allaboutfeed.net, česky volně přeloženo „vše co chci vědět o jídle“.

       Připouštím, že naposledy jsem si v nich „surfoval“ ještě před prázdninami a polskou GMO realitu mi připomněl hlavně titulek “Poland imposed ban on MON810 GM-maize“. Tedy sdělení, že polský ministr zemědělství pod soustředěným tlakem ekologických aktivistů a včelařů zakázal pěstování tohoto kukuřičného mediálního otloukánka na území Rzeci pospolite, že aby eliminoval risiko účinku jejího toxického pylu na pracovité polské včelky. (Můj odborný názor na  to , jak reálné tohle „risiko“ je, lze nalézt v některých z mých předchozích blogů či v loňských číslech časopisu Včelařství).  

    Připadá vám snad v tomto kontextu, ona čerstvá zpráva o transgenní sojové moučce právě v Polsku  trochu nečekaná ? Ne tak zemědělským odborníkům. Již léta přece celoevropská živočišná výroba stojí a padá s dostupností „průmyslových“ bílkovinných  krmných zdrojů. Zákaz používání masokostních mouček vedl k naprosté dominanci dovozu jihoamerických mouček sojových, téměř vesměs transgenních (znak: zejména resistence k herbicidům). A celá pokrytecká Evropa to ví a toleruje. Jak by ne. Oficiální zákaz těchto GM krmiv by nejen v Polsku vedl ke „kolapsu výroby masa, jeho exportu a tím i ztrátě zaměstnání pro značnou část obyvatelstva“.

     A nedosti na tom – lze-li věřit této agenturní zprávě, pak  polský ministr zemědělství  hodlá sice na jedné straně chránit zdraví Poláků před „GM products“, na druhé ale požádat EU autority o toleranci k využívání dalších GM bílkovin ,  ať původu řepkového či kukuřičného. A připouští, že se tyhle plodiny už v Polsku neregistrovaně pěstují …(a že si tedy Polsko koleduje o evropské sankce, podmíněné GM moratorii, k jejichž ustavení samo významně přispělo) . Není to krásný Kocourkov ? Inu, každý máme svého tetřeva.

   Ovšem to nejpěknější nakonec : zmíněna je i potřeba prodiskutovat se stávajícím EU komisařem pro zemědělství Dacianem Ciolosem možnost opětovného návratu masokostní moučky do povolené živočišné výživy. Vrátí se s ní nebo nevrátí onen přízrak masového výskytu nemoci šílených krav ? Přinejmenším v podobě autosugesce u ideologicky citlivých jedinců?

   Inu ideologie je krásná třešnička na dortu, pokud je ovšem z čeho ten dort ekonomicky přijatelně vyrobit ..

   Takže v budoucnu můžeme očekávat návrat výroby dvou typů masokostních mouček – těch konvenčních a těch bio. Ty druhé bude samozřejmě nutno připravovat pouze z nebožek před zesnutím chovaných jen v přísných biochovech.  Zda bude testována také míra jejich šílenosti, zpráva zatím neříká. Ale zaručeně budou GM free, aby „lidské zdraví, ochrana přírody a biologická diversita ekosystémů“ byly dostatečně opečovány.   

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Blog zaměřím zejména, ale nejen, na vědu o rostlinách a na její význam pro člověka i svět. Hodlám komentovat zvláště fakta a mýty kolem moderních biotechnologií a bioproduktů.

Profesor Katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Vrátil se na ni po čtvrtstoletí výzkumné práce v Akademii věd a deseti letech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Jeden z prvních „rostlinných biotechnologů“ v tomto státě. Vědecky pracuje, publikuje a přednáší pro odborníky i laiky, mj. jako člen klubu Skeptiků SISYFOS, spolupracuje s tiskem, rozhlasem i TV.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora