David Copperfield překonán českým publicistou !

úterý 31. červenec 2012 23:22

Nechat zmizet letadlo, vagon Orient Expresu či sochu Svobody ? Iluzionostické banality. Co je to proti zmizení celé Šumavy ?

   Ze světového seznamu mizí jeden národní park: Šumava sděluje nám server aktuálně.cz v burcujícím článku žurnalisty Pavla Barocha na http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=752747. Neváhejte,čtěte,doporučujte dál. Nejen pro jeho informační bohatství – ale coby přímo učebnicový příklad toho, jak psát správnou agitku. Pokud snad místy autor i v rámci jediného souvětí „dává na frak“ elementární logice (viz pár citátů níže)  nevadí. Sympatizující čtenář si s tím poradí – pokud to zrovna není, jako já, profesně deformovaný šťoura, vytrénovaný na  detailních recenzích ať tvorby cizí nebo (žel občas zpětně) své vlastní.

    0č vlastně v celém článku jde ? Inu nový ředitel NPŠ Ing. Mánek si dovolil sáhnout na jednu posvátnou krávu (či naopak slabinu ) šumavské kauzy, tedy  legislativní zázemí kategorizace NPŠ. A nejen zpochybnil jeho dosud tradované zařazení do tzv. kategorie II, ale navíc doporučil konečně odlišit realitu od virtuality a přiznat Parku kategorii IV. Srovnatelnou tak třebas se současným pojímáním národního parku krkonošského, ale také naprosté většiny obdobných , byť vysoce vážených,  národních parků Evropy – od těch britských přes švýcarské ke skandinávským (blíže viz můj blog ze 13.března t.r.).

   Pozor, nejde o žádnou „rekvalifikaci“. Stávající NPŠ totiž zřejmě žádný legislativně závazný kategorizační statut nemá.Citujme z rozhovoru P.B.  s Ing. Mánkem : O kategorizaci v rámci IUCN se v souvislosti se Šumavou hovoří opakovaně od vzniku parku. Mluvilo se o ní i v rámci projednávání návrhu zákona o Národním parku Šumava, také u kulatého stolu ministra Tomáše Chalupy padla základní otázka - do jaké kategorie dle IUCN je park na Šumavě zařazený?," vysvětluje Mánek. "Ministr Chalupa i jeho náměstek Tomáš Tesař si dali práci, ale v archivu ministerstva nenašli žádný dokument, který by závazně zařadil šumavský park do nějaké kategorie,"

   Ze by úřednická výmluva ? Spíše ne, osobně tomuto sdělení věřím. Jednak jsem byl také přítomen několik jednáním na dané téma – a ani na moji přímou otázku mi nebyla existence takové listiny potvrzena, jednak pokud by existovala, už by s ní zastánci „dvojkové kategorie“ dávno mávali. Takto jen pan redaktor cituje kolegyni Zdeňku Křenovou z Přírodovědecké fakulty JČU (resp. Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd ) : „ Šumava je v databázi Mezinárodního svazu ochrany přírody zařazena do II. kategorie. …“Za celou dobu existence národního parku nikdy nikdo nezpochybňoval, že Šumava je ve dvojce, tak proč najednou teď?," řekla Aktuálně.cz Křenová, která je současně členkou stínové Rady Národního parku Šumava…“ "Navíc nejde přece o nějaký papír, ale o ochranu přírody. Jestli na Šumavě ponecháme přírodu přírodě," dodala.“

   Na tomto místě textu jsem opět znejistěl. Nejen proto, že ze sdělení nevyplývá, kdo a na základě čeho „Šumavu“ do oné databáze MSOP jako „dvojku“ dal – ale pokud tedy opravdu nejde o nějaký papír, k čemu ten křik ? Nebo případný papír najednou překáží ? A je lépe si dál hrát na Chytrou horákyni či Princeznu Koloběžku obutou / neobutou s vědomím, že zaklínadlo „…ponecháme přírodu přírodě..“ bude i nadále patřičně reklamně působivé  a ekonomicky či ekologicky  užitečné ? Tedy – jak komu, že

     Půvabně v tomto kontextu působí také citování pohledu bývalého náměstka/ministra životního prostředí Miky, v současnosti našeho významného úředníka Evropské komise v Bruselu : „ v době, kdy byl náměstek ministra a poté i ministrem ve Fischerově úřednické vládě, se s IUCN snažil najít cestu, jak pro Šumavu udržet status II. kategorie podle IUCN a přitom se vzali v úvahu i problémy, které na Šumavě jsou. "Konkrétně jsem s IUCN domluvil, že je pro ně akceptovatelné, když kritéria pro II. kategorii nebudeme plně splňovat okamžitě, ale že je pro svaz rozhodující, že je máme jako dlouhodobou vizi, ke které management parku směřuje," poznamenal Miko.  A experti z Mezinárodního svazu ochrany přírody už před deseti lety k Šumavě poznamenali: "Snížení stupně ochrany na vnitrostátní úrovni změnou kategorie by mělo určitě katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti. k přirozenému ekosystému. Dlouhodobý cíl návratu ekosystému, pokud bude skutečně realizován, by měl dostačovat jako zdůvodnění pro udržení národního parku v kategorii II."

    Tedy opět Chytrá horákyně ? Zkusíme dělat, že „papír existuje“ a tedy slouží účelu „dvojkové fikce“ – a později se uvidí ? Jenže tenhle přelud Chytré Horákyně je v současnosti mj .využíván jako účelový bruselský klacek na snahy nového vedení NPŠ o účinnou ochranu dosud přežívajícího stromového patra Šumavy proti kůrovcové záhubě.  

   Ale vraťme se k onomu alarmující titulku. Opravdu by se případným legislativním zařazením (nikoliv přeřazením !) do kategorie IV stal NPŠ jen čarodějem druhé kategorie, opovrhovaným nejen ortodoxními ekologisty, fundamentálními ekology ale také milovníky přírody vůbec ?  A mimo to – opravdu by zmizel ze světového seznamu národních parků ?

   Nechť si odpoví opět sám pan redaktor Baroch :  „…Pokles šumavského parku o několik pozic na mezinárodní stupnici by sice neznamenal, že by Česko nadále nemohlo na Šumavě používat termín "národní park", nesplňoval by ovšem mezinárodní kritéria pro národní parky…“ . Tápete ? Já ano. Obdobně „logická“ je i jím presentovaná ( dle mého soudu velmi ledabyle) kategorizace

  • I., Ia, Ib: Přísná přírodní rezervace, divočina (v ČR jsou v této kategorii Modravské slatě, prameny Vltavy, prameny Dyje).
  • II.: Národní park (Šumava, Podyjí).
  • III.: Přírodní památka (mnoho maloplošných chráněných území).
  • IV.: Území s řízenou péčí o stanoviště, druhy (prakticky všechny přírodní rezervace a některé přírodní památky)
  • V.: Chráněné krajiny a moře (Krkonošský národní park).
  • VI.: Chráněná území s řízenou péčí o přírodní zdroje (v ČR zatím nic).

Takže : jsou to všechno „národní parky“ nebo nejsou? Inu, jsou . A jejich ať biologická nebo společenská kvalita není dotyčnou kategorizací samou o sobě nijak určena. Jak už jsem zmiňoval v tom březnovém blogu – opovrhují snad ať odborníci či turisté „pětkovými“ národními parky, jako jsou Berchtesgaden či Vysoké Taury ?

 

    Takže ani Šumava ze seznamu světových – a špičkových- národních parků svým zařazením do „čtyřkové“ kategorie nezmizí. Naopak – čitelné a realistické vymezení relevantního „ochranářského režimu“ by mělo podstatně zvýšit její šanci nezmizet doopravdy,

   

 

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Blog zaměřím zejména, ale nejen, na vědu o rostlinách a na její význam pro člověka i svět. Hodlám komentovat zvláště fakta a mýty kolem moderních biotechnologií a bioproduktů.

Profesor Katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Vrátil se na ni po čtvrtstoletí výzkumné práce v Akademii věd a deseti letech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Jeden z prvních „rostlinných biotechnologů“ v tomto státě. Vědecky pracuje, publikuje a přednáší pro odborníky i laiky, mj. jako člen klubu Skeptiků SISYFOS, spolupracuje s tiskem, rozhlasem i TV.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora