Příroda je mocná – když se jí pomůže …

úterý 12. červen 2012 12:04

Šumavská kůrovcová kalamita ustupuje ? Pokud opravdu – proč asi ? Jak kdysi vzpomínal režisér Miloš Forman : „ Úspěch má mnoho tatínků – neúspěch je sirotek…“  Dáme za pravdu rasantní asanaci spuštěné veřejným nepřítelem z vedení NPŠ nebo zbožným přáním jeho odpůrců, co vždy přece tvrdili, že příroda si dříve či později pomůže sama ?  Když ji ovšem oni dostatečně ochrání svými statečnými občanskými postoji ?

    Hleděl jsem včera na zpravodajství TV o kontrole kůrovcového stavu v NPŠ -  a nevěřil vlastním očím. Téměř žádní aktivisté, ale lesní odborníci z NPŠ i Bavorského parku. A pochvalná konstatování, že, zdá, se, nemilosrdná asanační léčba „zabrala“. Počet nově napadených smrků výrazně klesl, probírka začala včas před kůrovcovým výletem. Že by se začalo Šumavě blýskat na lepší časy ?

   Pravda, zaznělo i pár méně optimistických vět. Ta od ředitele Parku, konstatující, že to už je široko daleko jediný zelený kopec. A povinně vyvažující krátký komentář od MVDr. Bláhy, že faktorů „ovlivňujících populaci kůrovce samozřejmě může být více, že zjištěná čísla nejsou dost vypovídající, že chybí solidní statistika…“ . Nemohlo mi to nepřipomenout vcelku nedávné mediální přestřelky kol statistik  tetřevích. A nadto – faktorů opravdu mohlo být více. A pokud se úbytek potvrdí, určitě zase zaslechneme vědecké argumenty typu  „ …data jen potvrzují,co už dávno víme – tedy že populace škůdců v přírodě narůstají a klesají v pravidelných cyklech, pohleďte na kůrovcové údaje z Kanady, Sibiře, kdybychom ještě chvíli počkali, přijde to samo..“.

Vyvrátit tyhle námitky vlastně nelze. Experimentátor ve mně s nimi může i souhlasit. To moje méně profesní  já však říká – pámbů zaplať, pokud kalamita ustupuje. I kdyby, navzdory předlouhé lesácké zkušenosti, měl ten chirurgický zásah tentokrát jen doplňkový či přírodě pomocný účinek.

  Na druhé straně – co tomu poklesu asanačních těžeb řeknou oni mýtičtí „ dřevařští kmotři ? A co budou dělat šumavští aktivisté v létě ? Že by se přece jen našel čas i na ten fotbálek ?

 

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Blog zaměřím zejména, ale nejen, na vědu o rostlinách a na její význam pro člověka i svět. Hodlám komentovat zvláště fakta a mýty kolem moderních biotechnologií a bioproduktů.

Profesor Katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Vrátil se na ni po čtvrtstoletí výzkumné práce v Akademii věd a deseti letech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Jeden z prvních „rostlinných biotechnologů“ v tomto státě. Vědecky pracuje, publikuje a přednáší pro odborníky i laiky, mj. jako člen klubu Skeptiků SISYFOS, spolupracuje s tiskem, rozhlasem i TV.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora