Imperium vrací úder ….a vy zase mlátíte černochy.

čtvrtek 23. červen 2011 20:06

Farmářský košík nebo biopytlík – čemu dáte přednost ?

Jak znalci určitě poznali, první část titulku je českým názvem tuším pátého dílu Hvězdných válek. Čeho se však týká momentálně?  No přece konfliktu mezi vyznavači ortodoxního biozemědělství a účastníky farmářských trhů. Dalo se to čekat. Průjmová kalamita nemohla nenarušit svatou víru v nespornou zdravost všeho „bio“. A naopak náležitě nahrála farmářským konzumentům i producentům. Proč taky ne – nač draze platit značkové zboží, je-li jeho kvalita zpochybněna ?

A tak znovu přišly k dobru zaklínací formulky a vyzkoušené strašáky. MFDnes  sesbírala vzorky farmářských zelenin, odborná laboratoř VŠCHT udělala spolehlivé testy. No a co byste řekl pane doktore – měl ho tam !!! Koho ? No přece pesticida. Skoro ve všem, vyjma jedné mrkve !!!

Inu, bodejť by neměl, když jej používá. Proč ?  Třebas proto, aby se zase nerozjela další průjmová kalamita. Už si zvykněme na to, že ony pesticidy máme všude a zkušená paní profesorka Hajšlová je tedy také všude najde. V kapustě, v rybách. Leč ona netvrdí, že je našla v hladinách nepřípustných – to by pan hlavní hygienik musel obratem celý ten „krám zavřít“. Ona také netvrdí a nezkoumá že – a jak – jsou zdraví škodlivé. To zjišťují jiní. Její úkolem je pouze říci zda „ho tam měl a kolik“. Dneska jsou to zhasínače hoření, zítra možná stopy krému na boty. Ano, bojme se polychlorovaných bifenylů a jiných evidentních látek toxických či kancerogenních. Ale nepřehánějme to. A neskákejme znovu na různé biošpeky.  Pravda,necpěme se raději přepálenými lupínky s akrylamidy či stejky s nitrosaminy. Ale že bychom kvůli tomu přestali grilovat ?

Zkusme průběžně používat zdravý rozum. A terminologická strašidla si překládat do lidštiny. Pesticid je prostě škůdcobijka. Do jeho rodiny patří právě tak vápenné mléko jako jiná „chemie“. Organický zemědělec jej používá právě tak jako farmář – jen ty svoje dryáky považuje za spolehlivé a zdravé a tak je něžně označuje jako „biopesticidy“. Ale hranice zdravosti či nezdravosti je, jako většinou, dána nejen tím „co použiji“, ale také „kolik“. A k tomu máme jednak rozum, jednak příslušné ověřené normy. Srovnávejme a měřme věci podstatné, nikoliv zástupné. Ať nepokračujeme v tradici dávných diskusí z dob studené války, kdy standardní odpovědí ruských soudruhů na jakoukoli americkou výtku bylo : „……a vy zase mlátíte černochy…“

 

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Blog zaměřím zejména, ale nejen, na vědu o rostlinách a na její význam pro člověka i svět. Hodlám komentovat zvláště fakta a mýty kolem moderních biotechnologií a bioproduktů.

Profesor Katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Vrátil se na ni po čtvrtstoletí výzkumné práce v Akademii věd a deseti letech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Jeden z prvních „rostlinných biotechnologů“ v tomto státě. Vědecky pracuje, publikuje a přednáší pro odborníky i laiky, mj. jako člen klubu Skeptiků SISYFOS, spolupracuje s tiskem, rozhlasem i TV.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora