Větvičkou proti brabcům aneb za Šumavu šarmantnější

Zase jeden Kubata dal hlavu za blata. Vlastně ne Kubata, ale Mánek, a nejen za šumavská blata, ale hlavně za zdraví jejích stromů. Jedni proto jásají, druzí se bouří. A veřejnost se znovu může dohadovat, za jakou pravdou stát.[ více ]

sobota 10. květen 2014 11:24 | Reputace článku: 16,49

Večerní máj aneb Pepíku bacha, jdou po tobě…

  Jaro 1961, podvečer prvního máje, Praha. Šeříky voní, počasí krásné, romantika si sama sebe hýčká. Dva kopce proti sobě, dva monumenty, dva světy, dvě lásky. Generalissimus shlíží vlastnicky na město, která mu stále ještě leží u nohou. A básník překvapeně hledí na to hemžení kolem, dnes nějak jiné než obvykle v tento čas.[ více ]

čtvrtek 1. květen 2014 11:31 | Reputace článku: 12,58

Geneticky modifikované potraviny v Poslanecké sněmovně

Ty GMO asi přitahuje nějaké skryté zlo. Jak jinak vysvětlit, že posledně jsem o nich přednášel v zámeckém sále v Bytči, v němž v roce 1611 soudili hraběnku Erzebet Bathory– a nyní v zasedačce branného výboru Poslanecké sněmovny, v níž byla před pár lety  prvně přednesena tzv. Kubicova zpráva ?[ více ]

pondělí 28. duben 2014 22:31 | Reputace článku: 10,21

Alzheimer, včely a GM plodiny

…A hlavně se těch svých kamarádů vědátorů vyptej, proč nám zase odcházej včelstva. Prostě řídnou, až zaniknou. Snad nějaký nový postřiky nebo přece jen ty tvoje geneticky změněný  řepky či co ? Tak jak to vlastně je ?[ více ]

úterý 15. duben 2014 20:49 | Reputace článku: 16,75

Memento investigativce aneb od drog k nádorovým myším.

Kniha „Memento“ investigativního novináře Radka Johna vzbudila v době svého vydání nebývalou a zaslouženou pozornost svým slohem a zejména drsnou faktologií popisu drogové závislosti. Pověst spolehlivého „investigativce“ si pan John podržel i řadu let poté. Nedovolím si posuzovat jeho další kroky ať masmediální či politické. Neodpustím si však komentovat jeho nedávné dílo, věnované  problematice geneticky modifikovaných (GM) rostlin.[ více ]

pátek 4. duben 2014 23:25 | Reputace článku: 16,00

Rýže Zlatá, třikrát požehnaná.

Trojský kůň genových inženýrů či reálná naděje až spása pro miliony chudých třetího světa? Obojí je pravda.  Více jak dvacet let od svého stvoření je Golden Rice spolehlivým jablkem sváru mezi příznivci a odpůrci geneticky modifikovaných (GM) plodin.  Předmětem sporu, v němž se odborná podstata ztrácí pod nánosem omylů či účelových lží. Ale hlavně - v němž skutečné miliony lidských životů jsou obětovány kruté ekonomicko-politické válce.[ více ]

čtvrtek 3. duben 2014 16:51 | Reputace článku: 12,21

Návrat ke zdravým hladomorům ?

Právě před sto lety se narodil nositel Nobelovy ceny za mír,  známý jako „Otec Zelené revoluce“, velebený i zatracovaný: Norman Borlaug. Hlavně díky němu vymizely hladomory v zemích typu Indie či Pákistánu. Hlavně jemu ale také moderní ekologisté nasazují psí hlavu kvůli jeho podílu na celosvětovém rozvoji zemědělské velkovýroby. Také toužíte po starých zlatých časech bez „umělých“ hnojiv a pesticidů? Chcete svět vrátit k motyčkám a přirozeným hladomorům ? Dejte jim tedy za pravdu.[ více ]

sobota 29. březen 2014 14:08 | Reputace článku: 16,30

Britská superpšenice a hanácký Saturnin

     Superpšenice vybavená 10 000 let starými geny má nakrmit svět .Obavy z budoucích hladomorů s přibývající lidskou populací a rostoucími náklady na jejich produkci může zažehnat úspěch britských vědců. Podle BBC se jim podařilo vyvinout nový druh pšenice, který má až o 30 procent vyšší produktivitu.[ více ]

pátek 31. květen 2013 14:46 | Reputace článku: 15,75

K pramenům Vltavy : Studené, Teplé a Duhové.

Prameny řek, jejich role v dějinách národů i lidstva, toť spolehlivě poutavé téma televizních seriálů, dobrodružných či konejšivých knih, odborných článků. At´ již jde o Nil, Gangu, Amazonku či Vltavu, o význam přírodovědný nebo společensko symbolický.[ více ]

pátek 24. květen 2013 13:30 | Reputace článku: 13,24

Chvála barvosleposti

  Zelená či modrá bude Šumava ? Včerejší MF Dnes své čtenáře takto sugestivně oslovila hned na titulní straně obrazem i  průvodním textem . Sdělujícím, že přijetí předkládaných verzí zákona o NPŠ znamená jistou cestu k likvidaci zobrazené zelené krásy. Poslanci,vezmete si to na svědomí ?[ více ]

pátek 26. duben 2013 13:54 | Reputace článku: 12,67

Zdeněk Opatrný

Zdeněk Opatrný

Blog zaměřím zejména, ale nejen, na vědu o rostlinách a na její význam pro člověka i svět. Hodlám komentovat zvláště fakta a mýty kolem moderních biotechnologií a bioproduktů.

Profesor Katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Vrátil se na ni po čtvrtstoletí výzkumné práce v Akademii věd a deseti letech ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Jeden z prvních „rostlinných biotechnologů“ v tomto státě. Vědecky pracuje, publikuje a přednáší pro odborníky i laiky, mj. jako člen klubu Skeptiků SISYFOS, spolupracuje s tiskem, rozhlasem i TV.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora